Anders Mårdh, sjukgymnastexamen på Akademiska sjukhuset i Uppsala  1990, har arbetat med besvär från rörelse och stödjeapparaten i 29 år. Magisterexamen på Karolinska institutet  och Specialistförordnande inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT). Vidareutbildning  inom  bl.a muskuloskelettal ultraljudscanning, idrottsmedicin, akupunktur och Mckenzie behandling. Efter några år i landstinget  började  jag som privatpraktiker med egen klinik inom Stockholms läns landsting  1993. Grundade en av Stockholms större mottagningar, kliniken Fysioterapiteamet vilken jag drev som klinikchef och ägare i 6 år innan jag sålde till Stockholm Medical Office. Jag har närmare 30 års behandlingserfarenhet gällande besvär från rörelse och stödjeapparaten,  nack- och ryggproblem, knä- och höftledssmärta, smärtande hälsenor och behandling av hälsporre eller andra besvär från muskler, leder eller nerver. Efter många år som privatpraktiker i innerstaden  öppnar jag nu en mottagning närmare hemmet på Värmdö.

Länk till publicerad forskning :J Lasers Med Sci. 2016 Spring; 7(2): 92–98.
Published online 2016 Mar 27. doi: 10.15171/jlms.2016.16
PMCID: PMC4909008
PMID: 27330704
High Power Laser for Treatment of Achilles Tendinosis – a Single Blind Randomized Placebo Controlled Clinical Study
Anders Mårdh 1 ,* and Iréne Lund 2