SJUKGYMNASTIK PÅ VÄRMDÖ

LANDSTINGSANSLUTEN SJUKGYMNAST PÅ VÄRMDÖ - REMISSFRITT - FRIKORT GÄLLER - 250 kr / BESÖK

              Behandlingsmetoder


Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk manuell terapi Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är en specifik behandlingsinriktning för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador, sjukdomar och smärttillstånd. I OMT ingår en stor mängd icke operativa behandlingstekniker, manipulation, mobilisering, nerurodynamisk behandling mm. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

Diagnostiskt ultraljud

Ultraljudscanning Ultraljudscanning

I Sverige är det ett fåtal sjukgymnaster som behärskar metoden. Ultraljud ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och därmed tidigt ge en så specifik behandling som möjligt.
Med diagnostiskt ultraljud kan man bedöma

  • Förändringar på slemsäckar
  • Broskskador och artros i vissa leder
  • Påverkan på nervstrukturer
  • Skador på ligament
  • Sen- och muskelrupturer
  • Ledkapslar

Ultraljud hjälper sjukgymnaster att bedöma och behandla muskel, led, nerv eller senor. Baserat vilka fynd som görs kan behandlingen sedan optimeras relaterat till vad man funnit. En fördel är att ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar. Dessutom kan man dynamiskt testa en led eller annan struktur och då se hur dessa beter sig vid rörelse eller belastning.

McKenzie behandling (MDT)

McKenziebehandling McKenziebehandling

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)  är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. MDT är idag ett av det mest spridda och erkända sätten  att behandla ryggbesvär på världen över. Metoden utgår ifrån att patienten med hjälp av enkla rörelser och korrekta positioner är aktiv i sin egen behandling.  Vid besvär från rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT-undersökning vara lämplig.
Undersökningen följer en tydlig struktur där sjukgymnasten, genom frågor och enkla rörelser, kommer fram till en korrekt diagnos och även en plan för behandling.  En sjukgymnast med MDT-utbildning kan snabbt avgöra om metoden är effektiv för dig eller inte.

Akupunktur

Akupunktur Akupunktur

Akupunktur används framförallt vid besvär från leder eller muskler.
Det är inte helt klarlagt vad som händer i kroppen vid akupunktur men den ursprungligen traditionella kinesiska metoden har anpassats och utvecklats till vad som numera benämns som västerländsk akupunktur. Oftast används fem till tolv sterila engångsnålar nålar vid varje behandlingstillfälle. Nålarna kan placeras dels i området där du har ont och dels långt ifrån. Behandlingstiden varierar mellan 20-30 minuter och efter fem behandlingar brukar effekten börja märkas. Det är mycket ovanligt med allvarliga eller långvariga komplikationer efter akupunktur men ibland kan ett blåmärke uppstå i stickstället.
Det finns många studier som rapporterar att akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra vissa typer av smärta i muskler och skelett.  


Fokuserad stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling Stötvågsbehandling

Shockwave therapy eller stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Aktuell forskning visar på mycket goda resultat, vid behandling av kroniska eller akuta muskel/senbesvär som plantarfascit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge eller axelbesvär.
 

Laserbehandling

Laserbehandling Laserbehandling

Laserbehandling, LLLT eller laserterapi, lågeffektlaser är olika benämningar på en teknik som med hjälp av ljusvågor stimulerar kroppsegna läkningsmekanismer. Detta sker iform av ökad frisättning av adenosintrifosfat från cellens mitokondrier vilket stimulerar ämnesomsättning och läkning på celllnivå. Metoden är kliniskt beprövad, mer än 4000 publicerade studier finns på laserbehandlingens läkande effekt. Laserbehandling  är helt smärtfri och ett utmärkt komplement till övriga behandlingsmetoder.
 

Perkutan elektrolys terapi EPTE ®

Perkutan elektrolys terapi EPTE Perkutan elektrolys terapi EPTE

Perkutan elektrolysterapi EPTE ® är en banbrytande teknik vid behandling av tendinopatier dvs smärta i hälsenor, armbågar, axlar, hälsporre mm. Perkutan elektrolysterapi är snabb, effektiv och innebär minimal smärta för patienten. 
EPTE ® innebär att man applicerar modulerad  likström direkt till skadad mjukvävnad via en akupunkturnål.  Med EPTE ® åstadkoms en  kontrollerad microskada, ökad inflammatorisk aktivitet och en kemisk reaktion vilket befrämjar en läkning av den skadade senan. Därmed kan tidigare svårbehandlade senskador bringas att läka ut. All EPTE ®behandling görs med hjälp av guidat ultraljud vilket säkerställer hög precision i placeringen av nålen.